Centrum Psychiatryczne Swobodna

PSYCHOLOG

Centrum Psychiatryczne Swobodna
Centrum Psychiatryczne Swobodna

PORADY PSYCHOLOGA I DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA

Nieraz przy leczeniu różnego rodzaju zaburzeń niezbędna jest konsultacja psychologiczna, która swym zakresem może obejmować:

  • Pomoc psychologiczną i wsparcie w kryzysowych momentach
  • Niezbędną diagnostykę zakończoną diagnozą psychologiczną
  • Badanie lub terapię neuropsychologiczną
  • Ocenę procesów poznawczych
  • Ocenę innych dyspozycji psychicznych
Scroll to Top