Centrum Psychiatryczne Swobodna

PSYCHIATRA

Centrum Psychiatryczne Swobodna
Centrum Psychiatryczne Swobodna

PORADY LEKARZA PSYCHIATRY

W ramach porad lekarza psychiatry pacjent może uzyskać szybko i bez kolejki specjalistyczną pomoc, niezbędną w leczeniu różnych problemów natury psychicznej u pacjenta. W zależności od rodzaju zgłaszanego przez pacjenta problemu, konsultacje u lekarza psychiatry mogą obejmować:

  • Prowadzenie procesu diagnostyczno- terapeutycznego, kończącego się postawieniem diagnozy
  • Ocenę stanu psychicznego pacjenta
  • Ocenę postępów rozpoczętego już leczenia
  • Skierowanie na niezbędne badania dodatkowe jak np. badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne
  • Skierowanie na niezbędne badania psychologiczne lub sesje psychoterapeutyczne- indywidualne lub grupowe
  • Farmakoterapia- w razie potrzeby
  • Ustalenie dostosowanego do potrzeb pacjenta planu terapeutycznego
Scroll to Top